Publicaties

Een selectie van publicaties

Raaijmakers T, Baart P (2018) Good examples of work and chronic conditions. Impressions for inspiration. Results of an exploration of European Initiatives for stay at work with a chronical condition and job opportunities for (young) people with a chronic condition.  Uit naam van de Commissie Werk Gezondheid, voor de werkgroep Chronisch Zieke Werkenden met subsidie van ministeries van SZW en VWS.

Raaijmakers T (2013) Certificering als een management tool voor gezonde bedrijfsvoering. Gezonde werknemers in een gezonde werkomgeving. Opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Centrum Werk Gezondheid/iHMQ.

Raaijmakers T, Dijk van S (2012) Gezondheidsbevordering op de werkplek. Ondersteuningsbehoefte van professionals werkzaam in de publieke setting. RIVM briefrapport 255001017/2012

Raaijmakers T (2012) Tips uit Tirol. Gezondheidsmanagement: sociaal en zakelijk gaan prima samen. Arbo 4, 2012 en De Bolzano papers 2011 – Gezondheidsmanagement in Noord Italië waar dit artikel van afgeleid is.

NPR 6070. Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Nederlandse Praktijkrichtlijn. Delft: NEN, september 2010. Deelname aan de samenstellingscommissie.

Baart P, Raaijmakers T (2010) Developments in the field of work and health in the Netherlands in the period of 1990-2010. Recommendation Paper for the Network of WHO Focal Points for Workers’ health. This paper is commissioned for the ministry of Social Affairs and Employment of the Netherlands by BaartRaaijmakers.

Hoeven D (2010). Verbreden, verdiepen, opschalen. KSI tussen wetenschap en transitiepraktijk. Amsterdam: Daedalus. Een visie op transitiemanagement en systeeminnovatie met bijdrage van Lenneke Vaandrager, Ingrid Bakker, Paul Baart en Tamara Raaijmakers vanuit bedrijfsgezondheidszorg: Werk als bron van welzijn en geluk (blz 74-78)

Bakker I, Vaandrager L, Baart P, Raaijmakers T (2010) Gezondheidsmanagement vanuit een systeeminnovatie perspectief. Eindrapportage van het onderzoekstraject System Innovation for Workplace Health Promotion. Wageningen/Amersfoort/Amsterdam: Wageningen University/BaartRaaijmakers/KSI Network

Raaijmakers T (2009) Arbeid en Gezondheid. Een verkenning van relevante partijen, structuren en mogelijkheden voor communicatie, disseminatie en implementatie in kader van het ZonMw Programma Participatie en Gezondheid. Met in een bijlage een overzicht van partijen. BaartRaaijmakers iov ZonMw, juli 2009 

Raaijmakers T, Baart P, Evers H, van Capelleveen C (2009) Gezondheid management. De meerwaarde van gezondheidsmanagement voor bedrijfsvoering. Amsterdam: WEKA

European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP, 2004) ENWHP Toolbox. A European collection of methods and practices for promoting health at the workplace. Assembled by Vaandrager L,  Raaijmakers T, van Capelleveen C. Dortmund/Woerden, ENWHP/BKK/NIGZ 

Baart P, van Capelleveen C,  Iedema P, Raaijmakers T, Vaandrager L, der Weduwe K, Arendshorst D (2003) Gezondheidsbevordering op de werkplek. Een vanzelfsprekend element van bedrijfsvoering. Woerden, Centrum GBW/NIGZ. hoofdstuk 6: Leefstijl, gezondheid en gezondheidsbeleid.

Zwetsloot G, Gründemann R, Vaandrager L (eindred, 2003) Integraal Gezondheidsmanagement (IGM). Eindrapportage. Mede auteurs: van Scheppingen A, Piek P, Nuyens M, van Dijk M, Raaijmakers T. Hoofddorp/Woerden: TNO/NIGZ/GBW

Gründemann R, Piek P, Zwetsloot G, van Scheppingen A, Raaijmakers T, Vaandrager L (2003) Integraal gezondheidsmanagement. Methodiek in ontwikkeling. Hoofddorp/Woerden: TNO Arbeid en NIGZ/GBW

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2002) Gezondheid en Gedrag. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met in bijlage 8: Gezondheidsbevordering op de werkplek: een kennismaking in de praktijk. Zoetermeer, RVZ

Baart P, Roerink G, Selie M (1996) Gezondheidsbevordering op de werkplek, toekomstig element van bedrijfsvoering. Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden, Amsterdam

Centrum Werk Gezondheid

Zonnehof 25 | 3811 ND Amersfoort
T.+31 33 465 6274
E-mail: info@centrumwerkgezondheid.nl
KvK 523.34.147