Centrum Werk Gezondheid

Het Centrum Werk Gezondheid is een landelijke kennisinstituut voor werk en gezondheid. Met toepasbare kennis, adviezen en oplossingen voor werkgevers, professionals en organisaties die een rol spelen op het terrein van werk en gezondheid. Centrum Werk Gezondheid heeft tot doel om de inzichten rond werk en gezondheid te bundelen, te verbreden en te verspreiden onder werkgevers, managers, professionals en organisaties die met de resultaten aan de slag willen. Het centrum doet dit door: het initiëren en coördineren van projecten en programma’s het uitvoeren van kwalitatief onderzoek professionalisering via masterclasses, inspiratiesessies en conferenties De resultaten uit de activiteiten vertalen we naar toepasbare kennis in de vorm van handzame instrumenten en praktische adviezen.

Centrum Werk Gezondheid

Zonnehof 25 | 3811 ND Amersfoort
T.+31 33 465 6274
E-mail: info@centrumwerkgezondheid.nl
KvK 523.34.147