Integrated Health & Quality

op aanvraag

IHMQ-Centrum Werk Gezondheid bestaat uit een groep ervaren auditeurs die op een waarderende manier, met de inzet op verbinding en vertrouwen organisaties ondersteunt.
Wij helpen organisaties naar een hoger niveau van innovatie en vergroten het aanpassingsvermogen in een voortdurend veranderende omgeving.
De processen die we in gang zetten maken de organisatie duurzamer, gezonder en aantrekkelijker voor klanten en opdrachtgevers, medewerkers en ingeleend personeel.
Daarmee ondersteunt  IHMQ de klantgerichtheid, de productiviteit en servicekwaliteit.

Gezondheidsbeleid is het geheel van maatregelen, afspraken en diensten die het medewerkers mogelijk maakt zich duurzaam in te zetten voor de gezamenlijke doelstellingen van de onderneming.

  • Gezondheidsbeleid richt zich op het vergroten van de weerbaarheid, inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers, individueel én collectief.
  • Gezondheidsbeleid stimuleert samenwerking, servicegerichtheid en klanttevredenheid.

Vraag naar ons aanbod:

Artikelnummer: 6 Categorie:

Beschrijving

Integrale aanpak van gezondheid en bedrijfsvoering komt tot uiting in een werkwijze die de taken en opdrachten in een onderneming ziet in samenhang met het werken van mensen en hun inzetbaarheid: facetten van de zelfde zaak.

In vijfstappen naar een iHMQ Certificaat

iHMQ preleminaire scan
iHMQ audit report
iHMQ guidance
iHMQ international audit
iHMQ certificate