Centrum Werk Gezondheid

 +31 33 465 6274 

Kennis & Ontwikkeling

Het Centrum Werk Gezondheid is een kennis- en ontwikkelcentrum  voor werk en gezondheid. Met toepasbare kennis, adviezen en oplossingen voor werkgevers, professionals en organisaties die een rol spelen op het terrein van werk en gezondheid.

Bundelen, verbreden, verspreiden

Centrum Werk Gezondheid heeft tot doel om de inzichten rond werk en gezondheid te bundelen, te verbreden en te verspreiden onder werkgevers, managers, professionals en organisaties die met de resultaten aan de slag willen.

Initiëren, coördineren, inspireren

Het centrum doet dit door: het initiëren en coördineren van projecten en programma’s het uitvoeren van kwalitatief onderzoek, ontwikkeling van methodieken en tools, en professionalisering via buitenlandse Exchanges, masterclasses, inspiratiesessies en conferenties De resultaten uit de activiteiten vertalen we naar toepasbare kennis in de vorm van handzame instrumenten en praktische adviezen.

Programma’s


Centrum Werk Gezondheid