Paul Blokhuis: besteed aandacht aan werkbehoud!

Goed, gezond werk. Daar staat de Commissie Werk Gezondheid voor. Omdat het bijdraagt aan de gezondheid van mensen én omdat het een goede investering voor bedrijven en de maatschappij is.

Het gaat dan om werk dat bij iemands kwaliteiten en mogelijkheden past, en deze zelfs versterkt en verder ontwikkelt. Met nadrukkelijk aandacht voor een omgeving die goed, gezond werken ondersteunt.

Met een breed samengestelde commissie van verzekeraars, wetenschappers en bedrijven zet de commissie in op meer kennis, bewustwording, maatschappelijk en politieke agendering van het belang van goed, gezond werk. Met specifieke aandacht voor duurzame inzetbaarheid, psychosociale arbeidsbelasting en werken met een chronische aandoening.


Gezond THUISWERKEN vanwege COVID-19

We vroegen ons af hoe we bedrijven en medewerkers kunnen helpen in tijden van de bedreigingen van COVID-19.

Ons team heeft samen met een internationaal team de TrustXP Work_From_Home-enquête gemaakt en vanaf nu kan iedereen deze gratis gebruiken.
De enquete is ontworpen om de werktevredenheid te vergroten en een productieve werkomgeving te creëren voor hen die hun manier van werken moeten veranderen.
De TrustXP Work_From_Home-enquête omvat de volgende onderwerpen, gebaseerd op literatuur en ervaring:

  • Communicatie
  • Processen
  • Productiviteit
  • Work_from_home balans
  • Digitale tools
  • Arbeidsmiddelen
  • Inclusiviteit
  • Vertrouwen

Deze enquête is gratis voor elke organisatie die het nuttig acht. En aangezien u zich misschien wilt aanpassen aan de antwoorden, kunt u deze zo vaak gebruiken als nodig is om te vragen of uw wijzigingen succesvol zijn.


Thuiswerken  |   De nieuwe werkelijkheid

Free  TrustXP

 

Work 

From 

Home

survey

Het afgelopen jaar heeft TrustXP met bedrijven samengewerkt om het vertrouwen van werknemers te vergroten. Trust XP heeft rol gespeeld bij hetverhogen van de werktevredenheid en productievere werkplekken. Trust XP heeft vertrouwensonderzoeken en een handige enquêtetool ontwikkeld, waarmee ze bedrijven over de hele wereld helpen.

Hoewel lang niet zo moeilijk is als de andere uitdagingen waarmee mensen tegenwoordig worden geconfronteerd, is werken-vanuit-huis niet zo eenvoudig is als het lijkt. Een nieuwe stoel op een anders zo bekende plek, nieuwe routines, een andere manier van communiceren met je collega’s en afdeling. En dan we hebben het niet eens over hoe je met jouw manager (of het team) moeten omgaan.


Een centrum voor werk en gezondheid dat kennis dicht tegen de praktijk ontwikkelt en verspreidt. Voor werkgevers, werknemers, professionals en (overheids)organisaties. Het centrum coördineert programma’s en projecten, voert kwalitatief onderzoek uit en ontwikkelt tools.

Goed, gezond werk voor iedereen

Ook adviseert het centrum teams en organisaties op beleidsniveau. Aandachtsgebieden zijn onder meer goed werk, gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid, vertrouwen en werken met een chronische aandoening.

Hoe?
Bel  +31 33 465 6274 

Het Centrum werkt samen met:


Pledgehouder en samenwerking binnen Commissie Werk Gezondheid

Partner European Network for Workplace Health Promotion

Bouwen aan vertrouwen.

Platform voor het meten en verbeteren van vertrouwen.

Tools voor scholen, zorgorganisaties en bedrijven

Auditering en certificering van gezondheidsmanagement

Centrum Werk Gezondheid

Partner sites

ihmq.org
trustxp.com


Contact

Regentesselaan 24
3818 HJ Amersfoort 
+31 33 465 6274 
info@centrumwerkgezondheid.nl
KvK 523.34.147