Skip to main content

Centrum Werk Gezondheid

 +31 33 465 6274

info@centrumwerkgezondheid.nl

Kennis & ontwikkeling

Het Centrum Werk Gezondheid is een kennis- en ontwikkelcentrum  voor werk en gezondheid. We initiëren en coördineren projecten, programma’s en kwalitatief onderzoek. Met als uitkomsten toepasbare kennis, adviezen en oplossingen voor werkenden, werkgevers, professionals en organisaties die een rol spelen op het terrein van werk en gezondheid.

Bundelen & verspreiden

De resultaten van activiteiten vertalen we naar toepasbare kennis in de vorm van handzame methodieken, tools en praktische adviezen. Via masterclasses, buitenlandse Exchanges, inspiratiesessies en congressen zetten we in op professionalisering. Zo werkt Centrum Werk Gezondheid aan het bundelen, verbreden en verspreiden van praktische kennis.

Initiëren & agenderen

We werken in opdracht van onder meer (landelijke) organisaties, overheid en maatschappelijke partners. Daarnaast initiëren we activiteiten waarvan we vinden dat die nodig zijn. Zoals het politiek en maatschappelijk agenderen van urgente thema’s rond werk, gezondheid, preventie en bijvoorbeeld werkbehoud bij chronische aandoeningen.

Programma’s