Skip to main content

Adviesrol in initiatieven

Centrum Werk Gezondheid draagt in een adviserende rol  bij aan vele onderzoeks- en maatschappelijke initiatieven:

 • Alles is Gezondheid Lid van platform – ontwikkeling van werkplannen (2014-2017)
 • Alles is Gezondheid Lid van koplopertafel positieve gezondheid in de werkomgeving (2018-2019)
 • Amsterdam UMC Lid van begeleidingscommissie Mijn-reintegratie.nl – eigen regie bij ziekte en werk. ZonMw-project (2022-2026).
 • Amsterdam UMC, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Lid van begeleidingscommissie Interprofessioneel leren en samenwerken binnen Arbeid & Gezondheid. ZonMw-project (2022-2025).
 • CapGemini in opdracht van ministerie van SZW en VWS. Lid van adviesgroep arbocuratieve samenwerking rond kanker en werk (2017-2019)
 • Commissie Werk Gezondheid. Initiatief van Paul Baart gericht op politieke en maatschappelijke agendering van goed gezond werk (2016-2023)
 • European Network for Workplace Health Promotion gericht op ‘gezonde werknemers in een gezonde werkomgeving’ . Paul Baart is member of the board (2024 tot nu).
 • HAN Lectoraat Arbeid en Gezondheid – Tamara Raaijmakers is verbonden als extern onderzoeker (2014 tot nu).
 • HAN Lid van begeleidingscommissie Op een nieuw spoor – verbetering van inzet 2e spoor bij re-integratie. ZonMw-project (2022-2024).
 • HAN Lid van adviescommissie Master Sport en Beweeg Innovatie (2013-2019)
 • InHolland Lid van Raad van Advies opleiding Beweegkunde (2017)
 • Long Alliantie Nederland  Lid van klankbord beroepslongziekten (2016-2022)
 • LUMC Lid van project/adviesgroep Physiotherapy WORKs/Fysiotherapie WERKt over de inzet van werkgerelateerde fysiotherapie bij reuma (2020 tot nu)
 • NIP en Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie Maastricht University Lid van kenniskringen inclusieve arbeidsparticipatie (2015-2016)
 • Nivel, RIVM en HAN Lid van begeleidingscommissie Beter Werken: online zelfmanagementondersteuning gericht op werken met een chronische aandoening (2017-2019)
 • NVAB Lid van projectgroep Leidraad herstel & re-integratie voor werkenden met het post-COVID syndroom  (2021-2022)
 • RIVM Lid van Platform Arbeidsgerelateerde Zorg (2019 tot nu)
 • RIVM, HAN en Amsterdam UMC Lid van adviescommissie Work Towards Vitality onderzoek – integrale aanpak van gezondheidsbevordering op de werkplek, ZonMw project (2020-2024). Resulteerd in:
 • SiRM in opdracht van ministerie van SZW Lid van klankbordgroep kosten-baten studie naar Arbocuratieve zorg (2023 -2024)
 • Stormpunt in opdracht van UWV. Lid van adviesgroep Traject Doorzicht gericht op het inzichtelijk maken van financiële gevolgen van een WIA-uitkering (2022-2024)
 • Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland – Nederlands Actieplan Huidkankerpreventie. Lid van stuurgroep huidkankerzorg en lid van werkgroep huidkankerpreventie bij buitenwerkers (2023 tot nu)
 • Werkgroep Chronisch Zieke Werkenden gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen. De eerdere SER-Commissie is op voordracht van de Sociaal-Economische Raad (SER) als werkgroep voortgezet door Centrum Werk Gezondheid (2019-2023)