Skip to main content

Publicaties

Inspiratie over duurzame inzetbaarheid en werkvermogen vanuit masterclasses:

Integraal gezondheidsmanagement – business health

Inspiratie vanuit Exchanges –  buitenlandse bedrijvenbezoeken:

Congressen gezondheidsmanagement ‘Bedrijf in beweging’, samen met Lifeguard en Wageningen Universiteit:

Een selectie van publicaties

Raaijmakers T, Offers E. Baart P (2024) Post-COVID en werk vanuit meer perspectieven. Praktijkverhalen en tips voor werknemers, leidinggevenden, collega’s, naasten, HR-adviseurs, bedrijfsartsen en zorgverleners

Raaijmakers T, Offers E, Baart P (2022)  Werkhervatting bij postCOVIDsyndroom. Tien factoren en vijf werknemersprofielen die het verschil kunnen maken.

Offers E, Raaijmakers T, Baart P (2021)  COVID-19 verandert het werk. De gevolgen van de corona epidemie voor hoe we werken, nu en in de toekomst. Ook voor als je werkt met een chronische aandoening, november 2021

Baart P, Raaijmaker T, Offers E (2021) Bergamo Papers. Working in a corona-stricken Northern Italy. Even if you have a chronic condition, November 2021

Raaijmakers T, Baart P (2018) Good examples of work and chronic conditions. Impressions for inspiration. Results of an exploration of European Initiatives for stay at work with a chronical condition and job opportunities for (young) people with a chronic condition.  Uit naam van de Commissie Werk Gezondheid, voor de werkgroep SER Chronisch Zieke Werkenden met subsidie van ministeries van SZW en VWS.

Vaandrager L, Bakker I, Koelen M, Baart P, Raaijmakers T (2017). System innovation: workplace health development. In: Toward Sustainable Transitions in Healthcare Systems. Broerse J, Grin J (eds. 2017). 

Raaijmakers T (2015) Verborgen beroepsrisico’s. OR informatie 4, april 2015

Raaijmakers T (2014) De VW Company. Medisch gericht met goede arbeidsvoorwaarden. Vakblad Arbo nr 4, 2014, Vakmedianet

Raaijmakers T (2013) Certificering als een management tool voor gezonde bedrijfsvoering. Opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Raaijmakers T (2012) Tips uit Tirol. Gezondheidsmanagement: sociaal en zakelijk gaan prima samen. Arbo 4, 2012

Baart P, Raaijmakers T (2010) Developments in the field of work and health in the Netherlands in the period of 1990-2010. Recommendation Paper for the Network of WHO Focal Points for Workers’ health. This paper is commissioned for the ministry of Social Affairs and Employment of the Netherlands by BaartRaaijmakers.

Bakker I, Vaandrager L, Baart P, Raaijmakers T (2010)Gezondheidsmanagement vanuit een systeeminnovatie perspectief. Eindrapportage van het onderzoekstraject System Innovation for Workplace Health Promotion. Wageningen/Amersfoort/Amsterdam: Wageningen University/BaartRaaijmakers/KSI Network

Hoeven D (2010). Verbreden, verdiepen, opschalen. KSI tussen wetenschap en transitiepraktijk. Amsterdam: Daedalus. Een visie op transitiemanagement en systeeminnovatie met bijdrage van Lenneke Vaandrager, Ingrid Bakker, Paul Baart en Tamara Raaijmakers vanuit bedrijfsgezondheidszorg: Werk als bron van welzijn en geluk (blz 74-78)

NEN NPR 6070 Richtlijn Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers (2010). Tamara Raaijmakers maakte deel uit van de commissie die deze praktijkrichtlijn opstelde. whitepaper van NEN over richtlijn (2012)

Publicaties voor 2010

Raaijmakers T (2009) Arbeid en Gezondheid. Een verkenning van relevante partijen, structuren en mogelijkheden voor communicatie, disseminatie en implementatie in kader van het Programma Participatie en Gezondheid, BaartRaaijmakers, juli 2009 overzicht van partijen

Raaijmakers T, Baart P, Evers H, van Capelleveen C (2009) Gezond management. De meerwaarde van gezondheidsmanagement voor bedrijfsvoering.Amsterdam: WEKA

Baart, Raaijmakers (2006) Polyvalente professionals. TSG;4:240-243

Romeijnders A , van der Klink J, Vriezen, Hulshof  C, Terluin B, Flikweert S, Baart P (2005) Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Overspanning. NHG en NVAB. Huisarts & Wetenschap 48(1); 20-3

Baart P, Engelen C, Raaijmakers T (2004) Succesvol organiseren van werk en gezondheid. De balans van 10 jaar A&O. Eindhoven/Amsterdam: Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen/ SKB, Expertisecentrum voor Arbeid en Gezondheid.

Vaandrager L,  Raaijmakers T, van Capelleveen C. for European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP, 2004)  ENWHP Toolbox. A European collection of methods and practices for promoting health at the workplace. Dortmund/Woerden, ENWHP/BKK/NIGZ

Baart P, van Capelleveen C,  Iedema P, Raaijmakers T, Vaandrager L, der Weduwe K, Arendshorst D (2003) Gezondheidsbevordering op de werkplek. Een vanzelfsprekend element van bedrijfsvoering. Woerden, Centrum GBW/NIGZ

Gründemann R, Piek P, Zwetsloot G, van Scheppingen A, Raaijmakers T, Vaandrager L (2003) Integraal gezondheidsmanagement. Methodiek in ontwikkeling.Hoofddorp/Woerden: TNO Arbeid en NIGZ/GBW

Zwetsloot G, Gründemann R, Vaandrager L (eindred, 2003) Integraal Gezondheids Management (IGM). Eindrapportage. Mede auteurs: van Scheppingen A, Piek P, Nuyens M, van Dijk M, Raaijmakers T. Hoofddorp/Woerden: TNO/NIGZ/GBW

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2002) Gezondheid en Gedrag. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bijlage 8: Gezondheidsbevordering op de werkplek: een kennismaking in de praktijk. Zoetermeer, RVZ

Borne van den I, Raaijmakers T (2001, co-ordination) European status report 2001. Smoke free workplaces. Improving the health and well-being of people at work. A project of the European Network Smoking Prevention (ENSP), december 2001. Policy recommendations

Baart P, Roerink G, Selie M (1996) Gezondheidsbevordering op de werkplek, toekomstig element van bedrijfsvoering. Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden, Amsterdam