Skip to main content

Programma’s – een indruk van wat we doen

Fit for Work

programma gericht op werkbehoud bij een chronische aandoening, met tools voor werkgevers/leidinggevenden, werkenden en zorgverleners en politieke beïnvloeding

Target@Work

Werk als behandeldoel in de zorg. Met aanbod van digitale tools voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en medisch specialisten.

Werkbehoud bij COVID19

In dit  programma ontwikkelen we in de periode van 2021 – 2023 voorlichting en scholing over langdurige coronaklachten en werk voor werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden, arbo- en zorgprofessionals en andere professionals.

Aanvullend voeren we kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit onder de naam COVWORKS 

Commissie Werk Gezondheid

meer kennis en bewustwording bij werkgevers voor duurzame inzetbaarheid, werken met een chronische aandoening en psychosociale arbeidsbelasting

Alcohol-, Drugs- en medicijnen beleid

advies bij beleid en aanbod van e-learning (gratis)  gericht op opstellen ADM-beleid vanuit het EU MEPMIS programma.

Duurzame inzetbaarheid

Met betrokkenheid van managers en medewerkers duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven ondersteunen.

European Network for Workplace Health Promotion

Werk en chronisch ziek

Overzicht van wat zoal beschikbaar is rond werken met een chronische aandoening, zonder compleet te willen en kunnen zijn

Voor werknemers, ZZP’ers, werkgevers, zorgverleners en andere geïnteresseerden

Werkgroep Chronisch Zieke Werkenden

Politieke en maatschappelijke agendering van werkbehoud bij chronische ziekten