Skip to main content

Team

Het Centrum werkt samen met vele collega’s in een breed netwerk.
Zij werken vanuit een organisatie, instelling of als zelfstandig professional.

We delen onze ervaring sinds 2011
Bel  +31 33 465 6274 

Paul Baart

directievoering, voorzitter iHMQ, secretary ENWHP, strategisch advies

’We gunnen iedereen goed, gezond werk. Een bedrijfsvoering met vanzelfsprekend aandacht voor het welzijn en geluk van werknemers én ingeleend personeel, helpt daarbij. Ook in financiële zin. Voor het bedrijf, de werkenden en de maatschappij’.

Tamara Raaijmakers

kwalitatief onderzoek, projectleiding, toolontwikkeling, advies

‘Werk betekent meer dan een inkomen. Het geeft identiteit en betekenis. Goed, gezond en veilig werk is daarbij een voorwaarde. Het maakt voor mij dat werk en gezondheid onlosmakelijk verbonden zijn.’

Raad van Toezicht

Prof Dr Ir Bart Verkerke

Universitet Groningen, – Twente
Professor in Medical Product Design,  Technical-Scientific director SPRINT
‘Biomedische producten zoals sensortechnologie kunnen de duurzame inzetbaarheid van mensen ondersteunen. Ook die van mensen met een chronische aandoening of gezondheidsproblemen. Zoals inzicht in de werkgerelateerde belasting in relatie tot iemands belastbaarheid. Maar eveneens als interventie, zoals een schaatsgame om balans te verbeteren en de kans op een val te verkleinen.’

Dr Louis Polstra

Hanzehogeschool, Groningen
lector @ Arbeidsparticipatie,

lector @ Centre of Expertise Ondernemen,
lector @ Academie voor Sociale Studies

“Niemand blijft achter”, met dat credo ben ik als mijnwerkerszoon opgegroeid. Oog voor elkaar en zorg voor kwetsbaren waren levensreddende noodzakelijkheden diep onder de grond. Deze begrippen vormen de rode draad door mijn carrière. Als lector Arbeidsparticipatie doe ik onderzoek naar de professionalisering van de dienstverlening aan kwetsbare burgers op de arbeidsmarkt: langdurig werklozen, jongeren met een arbeidsbeperking, mensen met een psychiatrische stoornis, oudere werkenden. Hoe beter de professionals zijn toegerust met de juiste kennis en effectieve instrumenten, hoe beter zij de werkzoekende kunnen helpen (of kwetsbare werkenden aan het werk kunnen houden).
– Om te weten wat de professionals moeten kennen en kunnen, hebben we o.a. de landelijke Standaard voor Vakvolwassenheid van Klantmanagers ontwikkeld (zie www.debvk.nl).
– In het programma Fit 4 Sustainable Employability ontwikkelen we leeftstijlinterventies op basis van self-tracking en e-coaching om uitval van kwetsbare werkenden uit het arbeidsproces te voorkomen.