Team

we delen onze ervaring sinds 2012
Bel  +31 33 465 6274 

Paul Baart

directievoering, voorzitter iHMQ, secretary ENWHP, strategisch advies

’We gunnen iedereen goed, gezond werk. Een bedrijfsvoering met vanzelfsprekend aandacht voor het welzijn en geluk van werknemers én ingeleend personeel, helpt daarbij. Ook in financiële zin. Voor het bedrijf, de werkenden en de maatschappij’.

Tamara Raaijmakers

programmamanagement, toolontwikkeling, auditor iHMQ, advies

‘Werk betekent meer dan een inkomen. Het geeft identiteit en betekenis. Goed, gezond en veilig werk is daarbij een voorwaarde. Het maakt voor mij dat werk en gezondheid onlosmakelijk verbonden zijn.’

joost de Bie

gezondheidsmanagement, auditor iHMQ, advies vitaal en veilig werken

‘Het samen met de medewerkers realiseren van veilige en gezonde werkomstandigheden. Dat vormt het fundament voor duurzaam inzetbaar zijn én voor oprechte aandacht voor de mens achter de medewerker.’

Annemiek de Crom

communicatie, voorlichting, schrijven, ervaringsdeskundige participatiecoach

‘Duurzame inzetbaarheid en werken met een chronische aandoening zijn onderwerpen die mij na aan het hart liggen. Ik help dan ook graag mee om de bekendheid van de activiteiten van Centrum Werk Gezondheid te vergroten’.
Annemiek de Crom communicatie

Kiem Thé

gezondheidsmanagement, auditor iHMQ, opleidingen, advies arbo en veiligheid

‘Gezond en veilig werken in een stimulerende omgeving zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. Door in gesprek te gaan met werkgever en werknemer hoop ik daaraan bij te dragen’.

Arbothema’s

Mike Lie-A-Lien

vitaliteit, gezondheidsmanagement, advies en beleid

‘ Elkaar helpen om op het gebied van duurzame inzetbaarheid, medewerkers bewuster te maken om verantwoord een vitalere leefstijl erop na te houden. Dat zie ik als mijn rol’.

 

Puras Vitae

Raad van Toezicht

Prof Dr Ir Bart Verkerke

Professor in Medical Product Design,  Technical-Scientific director SPRINT
‘Biomedische producten zoals sensortechnologie kunnen de duurzame inzetbaarheid van mensen ondersteunen. Ook die van mensen met een chronische aandoening of gezondheidsproblemen. Zoals inzicht in de werkgerelateerde belasting in relatie tot iemands belastbaarheid. Maar eveneens als interventie, zoals een schaatsgame om balans te verbeteren en de kans op een val te verkleinen.’

Centrum Werk Gezondheid