Skip to main content

Voorkomen van kanker via het werk

Jaarlijks krijgen meer dan 120.000 werknemers te maken met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen via het werk, circa 80.000 mensen overlijden als gevolg daarvan. En dat in Europa met strenge arbowetgeving. 

Dit is de achtergrond van de Europese campagne ‘Roadmap on carcinogens’. Doelen hiervan zijn:

  • het vergroten van bewustwording van dit arbeidsrisico 
  • het voorkomen van werkgerelateerde kanker via preventieve maatregelen
  • het uitwisselen van goede voorbeelden. 

Net als Centrum Werk Gezondheid kan uw organisatie uitdragen dat u deze campagne van belang vindt: word een ‘Friend of the roadmap’.