Skip to main content

Arbocuratieve samenwerking

De ministeries van VWS en SZW organiseerden samen met Capgemini op 23 november 2017 een symposium over arbocuratieve samenwerking. Het Centrum Werk Gezondheid maakte deel uit van twee voorbereidende werkgroepen voor dit symposium, rond kanker en werk, en beroepslongziekten. Voor het symposium zijn de volgende video’s gemaakt met goede voorbeelden rond arbocuratieve samenwerking: