Skip to main content

Bergamo COVID-19 papers

Bergamo was het eerste en zwaarst getroffen gebied in Europa. In de verkenning ‘COVID-19 verandert het werk’ hebben we ook gekeken naar hoe bedrijven in deze regio omgaan met coronamaatregelen voor alle werknemers, en in het bijzonder voor mensen met een chronische aandoening. Met dank aan Instituut Gak voor de steun.

De ervaringen van bedrijven in de regio Lombardije maken duidelijk dat systematische aandacht voor werk en gezondheid vóór corona, hebben bijgedragen aan snel en effectief kunnen handelen van bedrijven tijdens de pandemie. Met een kernteam dat continu aandacht heeft voor het vertalen van overheidsbeleid naar te nemen maatregelen waarbij aandacht blijft voor de individuele werknemer. Maar ook hier hoorden we weinig specifiek beleid voor mensen met een chronische aandoening in coronatijd.

Lees meer over de ervaringen van de ‘GGD’ van Bergamo, een ziekenhuis en twee bedrijven in de Bergamo COVID-19 papers.