Skip to main content

Centraal informatiepunt Chronisch ziek en werk

Het Centraal informatiepunt Chronisch ziek en werk (CIP) biedt onafhankelijke, kwalitatieve en ziekte-overstijgende informatie voor mensen met een aandoening of chronische ziekte die willen blijven werken. Het is belangrijk dat deze informatie goed vindbaar is voor hen. Patiëntenfederatie Nederland roept arbodiensten, vakbonden en patiëntenorganisaties dan ook op om deze informatie te verspreiden. Door bijvoorbeeld een link op te nemen op je website, in je nieuwsbrief of de informatie te integreren in een app. Ga naar het CIP.

Het CIP is een initiatief dat voortkomt uit de werkgroep Chronisch Zieke Werkenden. Doel is om de adviezen vanuit het SER Advies ‘Werk: van belang voor iedereen. Een advies over werken met een chronische ziekte(2016) te implementeren. Centrum Werk Gezondheid coördineert in afstemming met de SER deze werkgroep