Skip to main content

Company workshop
Werknemers met post-COVID
Wat moet en kan?

Recent onderzoek laat zien dat 1 op de 8 mensen na een COVID-19 besmetting langdurig klachten heeft, het zogenaamde long covid of postcovidsyndroom. Zoals het er nu uitziet betreft dit een grote groep werkende mensen. Zij willen graag werken, daarover gaat deze workshop.

In een company workshop geven we handvatten om een medewerker met post-COVID zo goed als mogelijk inzetbaar en aan het werk te houden binnen uw bedrijf. Met het platform Fit for Work ontwikkelden we dat voor mensen met chronische aandoeningen.

De samenwerking van veel organisaties in het programma post- COVID en werk leverde inzichten en benaderingen op waaruit wij voorlichting en scholing ontwikkelden. We hebben tools met belangrijke tips, uitgebreidere informatie en nog meer bronnen voor informatie en ondersteuning.

In een company workshop van een dagdeel informeren we betrokkenen: leidinggevenden, HR, collega’s en/of leden van OR over werken met een chronische aandoening, wat ervoor nodig is en wat je kunt doen.

Het programma:

 • Wat weten we (presentaties en achtergrond documentatie)
 • Toepasbare voorlichting
  • Achtergronden, aard en omvang van post-COVID en chronische aandoeningen
   • Tien factoren die het verschil kunnen maken
   • Negen onderwerpen die ertoe doen
   • Vijf werknemersprofielen die meer inzicht geven
  • Tools
   • Handleiding(en)
   • Negen onderwerpen die ertoe doen
  • Maatwerk: de rol van leidinggevende, collega’s, HR, BA (wet poortwachter), UWV
   • Tips voor werkgevers
   • Tips voor werknemers
  • Live Q&A
   • eVoorbeelden en
   • Reële praktijksituaties

Heeft u belangstelling, laat het ons weten:  stuur een mail naar info@centrumwerkgezondheid.nl

samen met: