Skip to main content

Bijdragen aan goed, gezond werk

Een centrum voor werk en gezondheid dat kennis dicht tegen de praktijk ontwikkelt en verspreidt. Voor werkgevers, werknemers, professionals en (overheids)organisaties. Het centrum coördineert programma’s, voert projecten uit, ontwikkelt tools. Ook verzorgt workshops en adviseert organisaties op beleidsniveau. Aandachtsgebieden zijn onder meer goed werk, gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid en werkbehoud/werken met een chronische aandoening.

Alles is gezondheid

Platformlid en Pledgehouder van Alles is Gezondheid en gezamenlijk oprichten van Commissie Werk Gezondheid.

ENWHP

Contact office European Network for Workplace Health Promotion

Mental Health Promotion

Ontwikkeling van tools voor scholen, zorgorganisaties en werkplekken voor omgaan met mentale gezondheid.

iHMQ

 
Auditering en certificering van gezondheidsbeleid en integraal management binnen organisaties.
H