Skip to main content

Congres – post-COVID en werk

Congres - post-COVID en werk

Wanneer

19 juni 2023    
13:30 - 17:30

Reserveringen

Reserveren gesloten

Waar

De Resident
Parnassusplein 5, Den Haag, 2511 VX

Evenement type

Kaart niet beschikbaar
Zeker 1 op de 10 heeft werkproblemen door post-COVID
En dat is alleen al de groep die weinig zorg nodig heeft gehad na de infectie: van de mensen met een ziekenhuisopname of IC-opname als gevolg van COVID-19 ervaart meer dan 50% problemen in het werk (COVWORKS-onderzoek, 022). Hoeveel mensen precies met post-COVID kampen is nog niet inzichtelijk. Inschattingen zijn dat het gaat om 80.000 tot 160.000 mensen in Nederland die na een jaar nog klachten (zullen) hebben (RVS, 2022). En veel van deze mensen zijn in de werkende leeftijd.
Inzet op werkhervatting en werkbehoud bij post-COVID
Dit maakt het belang van werkhervatting en werkbehoud bij post-COVID groot. Afgelopen jaren hebben de ministeries van SZW en VWS zich hiervoor ingezet. Via het oprichten van C-support met vanaf de start aandacht voor werk en inkomen. Het programma ‘COVID-19 en werk’ en het onderzoek COVWORKS geven invulling aan onderbouwing voor deze werkgerichte ondersteuning met tools voor C-support, werknemers, zzp’ers, werkgevers, Arbo- en zorg professionals.
Recent is het project Perspectieven gestart gericht op meer inzicht in het werkhervattingsproces en de samenwerking in de keten rond werknemers met post-COVID.
Doel van het congres
Het programma ‘COVID-19 en werk’, het onderzoek COVWORKS en het project Perspectieven zijn een samenwerking van Centrum Werk Gezondheid en C-support met steun van ministeries van SZW en VWS (via de inzet van C-support). De uitkomsten van het programma en het onderzoek willen we breed onder de aandacht brengen. En we willen nagaan met het veld wat we nog meer kunnen doen om mensen met post-COVID te kunnen ondersteunen bij werkhervatting en werkbehoud. Dit is de reden dat Centrum Werk Gezondheid, C-support, ministerie van SZW en ministerie van VWS gezamenlijk dit congres organiseren
Download het congresprogramma.

Het congres is na afloop terug te kijken (hiervoor is geen aanmelding nodig)De afzenders van Post COVID en Werk-Centrum Werk Gezondheid, C-support, ministerie SZW en ministerie VWS

Reserveringen

Dit evenement is volgeboekt.