Skip to main content

Healthy Work

Kunnen we op het gebied van arbeid en gezondheid een publiek-private samenwerking (PPS) ontwikkelen, die zo aantrekkelijk is dat we het kunnen exploiteren naar het buitenland? Dat is het startpunt van het te ontwikkelen onderzoeks- en ontwikkelprogramma Healthy Work, Good for Business.

Healthy Work, Good for Business is gericht op de inzet van onder meer sensortechnologie en maatregelen op organisatieniveau.

Met een netwerk van partners, verkennen Centrum Werk Gezondheid, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – Lectoraat Arbeid en Gezondheid, en de universiteiten Groningen en Twente via IMDI Sprint@Work dit initiatief

In april 2016 is een voorbereidende werkconferentie gehouden als aanzet voor dit plan en te komen tot een PPS samenwerking.

Healthy Work Good for Business is één van de voorbeelden binnen het special topic preventieplan van Health~Holland en de regiegroep LSH (Life, Sciences and Health op het gebied van arbeid en gezondheid.