Skip to main content

Huidkankerpreventie bij buitenwerkers

Waarom is zonveilig buitenwerken nog niet vanzelfsprekend? Deze vraag stond centraal in een brainstorm die Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland, Zonkrachtactieplatform en Centrum Werk Gezondheid op 22 mei met diverse stakeholders organiseerden.

Al jaren is bekend dat buitenwerkers veel risico lopen op huidkanker. En dat maatregelen samengevat in ‘weren-kleren-smeren’ ook helpen bij het verlagen van dit risico voor buitenwerkers. Maar het feit blijft dat huidkanker de meest voorkomende en de snelst stijgende vorm van kanker is in Nederland.

Lees hier de ideeën die naar voren zijn gekomen uit de brainstorm om huidkanker bij buitenwerkers te voorkomen met deelnemers vanuit Stigas, Amsterdam UMC, ministerie SZW, NDVD, FNV, SER, Huidfonds, Volandis, Nederlandse Arbeidsinspectie, HBB Groep, Bouwend Nederland, 2Grip, RIVM, Behavior Change Group, Coronel instituut Amsterdam UMC.   

De brainstorm maakte deel uit van het Nationaal Actieplan Huidkanker en de campagne ‘Voorkom huidkanker’ vanuit Huidfonds ondersteund door VWS.