Skip to main content

iHMQ: Integrated Health Management and Quality

Het versnellen, verdiepen en verbreden van het gezondheidsbeleid binnen organisaties.
Dat kenmerkt het iHMQ audit- en certificeringsproces. De focus ligt op integraal gezondheidsmanagement, waarbij aandacht voor gezondheid een vanzelfsprekend onderdeel is van de bedrijfsvoering

Gesprekken, observaties en documenten, dat zijn de drie belangrijkste bronnen voor het verkrijgen van inzicht in het gezondheidsbeleid. De focus ligt daarbij op waarderend organiseren, uitmondend in een overzicht van zaken die goed lopen en mogelijkheden voor verbetering. 

Een internationale audit met auditors die met een Europese bril naar het beleid van de organisatie kijken, maakt het traject compleet. Diverse bedrijven kregen afgelopen jaren op deze manier de erkenning van Model of Good Practice

Wilt u ook weten hoe het staat met het gezondheidsbeleid binnen uw organisatie? 
De iHMQ flyer biedt bondige informatie over het audit- en certificeringsproces.

Meer over de achtergrond leest u in Certificering als managementtool voor een gezonde bedrijfsvoering, opgesteld in opdracht van het ministerie van SZW.