Inventarisatie van innovatieve concepten

Fijn dat u onze vragenlijst wilt invullen. Uw antwoorden geven ons inzicht in de gevolgen van COVID-19 voor uw organisatie en de maatregelen die ervoor zorgen dat ‘het werk’ door kan gaan.

Het invullen van deze vragenlijst kost u ongeveer 10 minuten. Het levert ons een brede inventarisatie op. Later in het onderzoek zullen verdiepende gesprekken plaatsvinden met een aantal van u.

Wij zijn geïnteresseerd in alle soorten problemen, en vooral die specifiek zijn voor uw organisatie, b.v. de gevolgen voor werkprocessen en productie, de aansturing van personeel, gezondheid en welzijn van medewerkers, sociale cohesie, werving/selectie, ontslag, communicatie en de werk-privé-balans.
Wij zijn vooral geïnteresseerd in aanpassingen of maatregelen die verder gaan dan de algemene handreikingen van de overheid of branche. Dit mogen ook maatregelen zijn die nog in de startblokken staan of mislukt zijn. Een omschrijving in steekwoorden is voor ons voldoende.
Graag horen we praktische voorbeelden in steekwoorden met, indien nodig voor het begrijpen van uw antwoord, de aard van de chronische aandoeningen.
Graag willen we contact met u opnemen als we nog vragen hebben over uw werkwijze, maatregelen of projecten. Daarvoor vragen we uw contact gegevens hier onder in te vullen.

Centrum Werk Gezondheid