Skip to main content

Inzichten, tips en knelpunten Covid-19

Naast twee plenaire sessies waren er ook deelsessies in de breakout rooms. In kleineren groepen gingen deelnemers met elkaar in gesprek onder leiding van een nazorgadviseur van C-support. De nazorgadviseurs van C-support gaan met mensen die een coronabesmetting hebben, of hebben gehad, in gesprek om een passende oplossing te zoeken voor de knelpunten waar zij tegenaan lopen.

De inzichten, tips en problemen die tijdens de deelsessies aan de orde kwamen zijn handig samengevat in een PowerPoint presentatie. Download de samenvatting.