Skip to main content

Ontwikkeling van werkwijzer voor mensen met Q-koorts

Ook jaren na de epidemie krijgen veel mensen met Q-koorts te maken met gevolgen hiervan voor het werk. Daarnaast ontbreekt kennis van de procedures en regels die gelden bij re-integratie en de WIA-beoordeling. Q-support is om die reden gestart met de ontwikkeling van een werkwijzer voor mensen met Q-koorts.

Het lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontwikkelt samen met Centrum Werk Gezondheid deze werkwijzer. De inhoud van de werkwijzer komt als volgt tot stand:

  • via groepsgesprekken met mensen met Q-koorts,
  • via interviews met leidinggevenden, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, arbeidsjuristen, verzekeringsartsen en professionals betrokken bij Q-support,
  • aangevuld met literatuuronderzoek
  • en een verkenning van bestaande tools.

De werkwijzer is najaar 2017 gereed. Tot die tijd is informatie te vinden op de website van Q-support thema werk & inkomen en op www.werkenchronischziek.nl.