Team

Paul Baart

Paul Baart

directievoering, voorzitter iHMQ, secretary ENWHP, strategisch advies

’We gunnen iedereen goed, gezond werk. Een bedrijfsvoering met vanzelfsprekend aandacht voor het welzijn en geluk van werknemers én ingeleend personeel, helpt daarbij. Ook in financiële zin. Voor het bedrijf, de werkenden en de maatschappij’.

LinkedIn


Tamara Raaijmakers

Tamara Raaijmakers

programmamanagement, toolontwikkeling, auditor iHMQ, advies en beleid


‘Werk betekent meer dan een inkomen. Het geeft identiteit en betekenis. Goed, gezond werk is daarbij een voorwaarde. Het maakt voor mij dat werk en gezondheid onlosmakelijk verbonden zijn.’

Linkedin


joost de Bie

joost de Bie

gezondheidsmanagement, auditor iHMQ, advies vitaal en veilig werken

‘Het samen met de medewerkers realiseren van veilige en gezonde werkomstandigheden. Dat vormt het fundament voor duurzaam inzetbaar zijn én voor oprechte aandacht voor de mens achter de medewerker.’

LinkedIn


Annemiek de Crom

Annemiek de Crom

Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (RADI), communicatie, voorlichting, schrijven, ervaringsdeskundige participatiecoach

‘Duurzame inzetbaarheid en werken met een chronische aandoening zijn onderwerpen die mij na aan het hart liggen. Ik help dan ook graag mee om de bekendheid van de activiteiten van Centrum Werk Gezondheid te vergroten’. 

LinkedIn


Annemiek de Crom communicatie


Kiem Thé

Kiem Thé

gezondheidsmanagement, auditor iHMQ, opleidingen, advies arbo en veiligheid

‘Gezond en veilig werken in een stimulerende omgeving zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. Door in gesprek te gaan met werkgever en werknemer hoop ik daaraan bij te dragen’.

LinkedIn


Arbothema’s


Mike Lie-A-Lien

Mike Lie-A-Lien

vitaliteit, gezondheidsmanagement, advies en beleid

‘ Elkaar helpen om op het gebied van duurzame inzetbaarheid, medewerkers bewuster te maken om verantwoord een vitalere leefstijl erop na te houden. Dat zie ik als mijn rol’.

LinkedIn


Puras Vitae

Many people contribute to the activities of the Centre Work health. Within programmes and projects is worked with numerous organizations.

Paul B Director    Tamara R senior programme manager 
Greetje Sadeghi Strategic Management Mental Health Quality and cooperation   Salad Dahir sustainable employability Security iHMQ advice and audit
  Germ Thé Health Policy, Move Policy Training     Eveline Stadermann program manager
         

Centrum Werk Gezondheid