Skip to main content

TrustXP gratis scan: bouwen aan vertrouwen

Vertrouwen is de basis voor excellente performance in een sociaal veilig werkklimaat.
Om die reden is Centrum Werk Gezondheid de samenwerking aangegaan met TrustXP. Onder meer in de vorm van een training ‘Vertrouwen (trust)’.

Wilt u weten hoe het staat met uw medewerkersvertrouwen?
Vul de Trust Scorecard in en ontvang gratis een gepersonaliseerde gids om aan medewerkersvertrouwen te werken.