Skip to main content

Vijf belangrijke uitdagingen rond gezond en veilig werken

Welke ontwikkelingen zijn belangrijk voor gezond en veilig werken de komende twintig jaar? Op deze vraag wilde het ministerie van SZW graag een antwoord. Uit een verkenning van RIVM en TNO komt naar voren dat er uitdagingen liggen vanuit vergrijzing van de beroepsbevolking, globalisering, individualisering, robotisering, energietransitie en de toename van regels (juridisering). Waarbij deze ontwikkelingen ook nog samenhang hebben.

De zogenaamde brede horizonscan mondt uit in vijf strategische thema’s:

  1. Technologische ontwikkelingen; kansen en bedreigingen
  2. Mentale belasting: combinatie van zorgtaken en werk, plus werkdruk onder meer door personeelstekorten
  3. Autonomie: toename door hybride werken, afname door juridisering
  4. Blijven leren: noodzaak vanuit technologie en ontwikkelingen zoals energietransitie
  5. Kwetsbare werkenden: zoals flexwerkers en mensen met lager inkomen

Met daarbij de verwachting dat nieuwe risico’s zoals blootstelling aan hogere temperaturen tijdens het werk en langdurig werken op grote hoogte vooral de groep kwetsbare werkenden treft.

Centrum Werk Gezondheid nam deel aan de werksessies die onderdeel uitmaakte van deze verkenning.