Skip to main content

Wegwijzer werken met een prematuur kind

Het werk combineren met de zorg voor een te vroeg-, dysmatuur- of ziekgeboren kind is vaak complex. ‘Welke zorg heeft mijn kind nodig, nu en in de toekomst, en kan ik dat combineren met mijn werk?’.

Terwijl aan het werk blijven voor veel ouders essentieel is. Niet alleen vanwege het inkomen, maar ook om een ‘eigen’ leven te hebben naast de zorg voor het kind. Werk geeft identiteit, voldoening, zingeving en een bron voor sociaal contact.

Dit is de reden dat Care4Neo contact heeft gezocht met Centrum Werk Gezondheid om samen met een groep van betrokken en ervaringsdeskundige ouders deze wegwijzer voor werkende ouders/verzorgers van couveusekinderen te ontwikkelen.

De wegwijzer biedt ook tips voor leidinggevenden en collega’s hoe om te gaan met ouders van te vroeggeboren kinderen.

Voor zorgverleners zijn er handvatten om in de zorg voor premature kinderen ook aandacht te hebben voor werkende ouders.