Skip to main content

Werk aan de fysio-winkel

‘Werk aan de winkel: fysiotherapeut en patiënt integreren arbeid in de fysiotherapeutische besluitvorming’. Dat is voluit de titel van een nieuw project van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, lectoraat Arbeid & Gezondheid.

Het project biedt fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten praktische handvatten om meer werkgericht te werken. Zoals een online toolkit, een verwijswijzer en een e-learning.

Daarmee krijgen de professionals meer inzicht in:

  • hoe zij werk kunnen integreren in de behandeling
  • hoe ze het gesprek over werk voeren met de cliënt 
  • wanneer ze cliënten dienen door te verwijzen naar in arbeid gespecialiseerde professionals zoals arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten.

Voor de cliënt komt er een keuzehulp gericht op zelfmanagement.

Een randomized controlled trial (RCT) biedt inzicht in of deze ondersteuning effectiever is dan de reguliere zorg. Met als uitkomstmaten werkgerelateerde beperkingen, werkverzuim en pijn.

De infographic van KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) geeft meer informatie.
Het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van KNGF finaciert het onderzoek.

Centrum Werk Gezondheid is onder meer betrokken bij de focusgroepen met professionals en cliënten als basis voor de ontwikkeling van de praktische handvatten.