Skip to main content

Werk als Waarde

Naast het behandelen van psychische klachten krijgt het bevorderen van de mentale gezondheid en de focus op iemands mogelijkheden steeds meer aandacht.

In dat kader biedt het ‘Werk als Waarde’ model van Prof. dr. Jac van der Klink en zijn team, bij Tranzo Tilburg University, een mooi aangrijpingspunt.

Het model is gebaseerd op de Capability Approach van Amartya Sen. Dit gedachtengoed is een van de aandachtsgebieden binnen de Commissie Werk Gezondheid waar Jac van der Klink aan deelneemt.