Skip to main content

Animaties bieden inzicht in inkomen en wetgeving bij langdurige uitval door postcovid

De meeste mensen herstellen van een COVID-19 infectie. Recent Nederlands onderzoek laat zien dat echter 1 op de 8 mensen langdurige klachten houdt en te maken krijgt met werkuitval.

Centrum Werk Gezondheid, C-support en UWV hebben met steun van ministerie van SZW animatiesgemaakt. De animaties bieden  mensen met langdurige klachten na COVID-19 de eerste belangrijke handvatten rond inkomen bij langdurige uitval door ziekte, wet verbetering poortwachter en WIA. De animaties zijn ook geschikt voor werknemers in loondienst (vast contract) met andere chronische aandoeningen.