Skip to main content

Tools voor ondersteuning van werkenden met langdurige coronaklachten

Er zijn nieuwe tools ontwikkeld. Voor zzp’ers, werknemers met long covid, hun werkgevers, collega’s, zorg- en hulpverleners:

  • Werknemers en zelfstandig werkenden vertellen hun verhaal en geven tips.
  • Deskundigen geven inzicht in energiemanagement, opbouw van werk bij long covid en het verschil tussen burn-out en longcovid.
  • Er zijn Handreikingen langdurige coronaklachten en werk met praktische informatie voor werknemers, zelfstandig werkenden, werkgevers en zorgprofessionals

Voor professionals heeft C-support samen met Centrum Werk Gezondheid een toolbox Werk en long covid gemaakt, waarin ook trainingsmateriaal in de vorm van online lessen te vinden zijn.

De informatie, animaties en video’s zijn vrij beschikbaar voor iedereen om te delen.

Met dank aan steun van ministerie van SZW.