Skip to main content

Steun van omgeving van belang bij werkhervatting bij langdurige coronaklachten

Wil je meer inzicht in welke factoren een belangrijke rol spelen bij werkhervatting bij langdurige coronaklachten, dan is dit artikel interessant. Een tipje van de sluier: steun van je omgeving speelt een belangrijke rol, maar ook hoe je loopbaan er vóór corona uitzag. Dit volgt uit kwalitatief onderzoek onder twintig werknemers met langdurige coronaklachten.

Op basis van de uitkomsten zijn ook vijf profielen gemaakt die inzichtelijk maken waar het kan knellen in de werkhervatting bij langdurige coronaklachten of wat er juist goed kan verlopen.
Het onderzoek maakt deel uit van COVWORKS, een kortlopend onderzoek rond COVID-19 en werk met steun van ministerie van SZW. Meer informatie over COVWORKS.