Skip to main content

Duurzaam werken in de toekomst

Heb je interesse in de laatste trends en onderzoeksresultaten rond duurzaam werken? Waarbij duurzaam werken gaat over:

  • het aanboren en benutten van de talenten van de beroepsbevolking,
  • de ruimte die werknemers krijgen (en nemen) om zich blijvend te ontwikkelen
  • en dit op vitale wijze in te zetten op de arbeidsmarkt?

Dan is het congres ‘Duurzaam werken in de toekomst’ op 29 september iets voor jou. Op het congres staan drie thema’s centraal: inclusieve arbeidsmarkt, Leven Lang Ontwikkelen en Vitaal werken. Het congres start met een lezing door Joris Luyendijk auteur van het boek ‘De Zeven vinkjes’ waarin hij ingaat op de privileges die sommigen in de samenleving en op de arbeidsmarkt genieten, en daarmee leiden tot groeiende onrechtvaardigheid en ongelijkheid.

Het lectoren netwerk Mens, Werk en Organisatie organiseert het congres. Het lectoren netwerk bestaat uit ruim 30 Nederlandse lectoraten, die jaarlijks met meer dan 200 docent-onderzoekers, onderzoek doen naar vraagstukken gericht op het vlak van HRM, arbeid en welbevinden. Centrum Werk Gezondheid maakt deel uit van Lectoraat Arbeid & Gezondheid Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.