Skip to main content

Workshop: reumaverpleegkundigen aan de slag met werk als behandeldoel

Er zijn veel mensen die als gevolg van een chronische aandoening zoals reuma problemen in het werk ervaren of hun werk verliezen. Als verpleegkundige en verpleegkundig specialist is het daarom van belang om tijdens consulten aandacht te besteden aan werk en werkgerelateerde problemen. En tips en tools te geven zodat patiënten zich hierin gesteund voelen. Mogelijk kan hierdoor voorkomen worden dat patiënten uitvallen en hun werk verliezen. 

Verpleegkundig specialist reumatologie Carine Vogel werkzaam in Bernhoven en Tamara Raaijmakers Centrum Werk Gezondheid verzorgen een workshop over werk als behandeldoel op het jaarcongres van Reumatologie van V&VN Reumatologie op 23 mei 2023. Aan de hand van cases van werkende reumapatiënten wisselen de deelnemende verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten tips en ervaringen. Ook het thema wetgeving komt aan bod.