Skip to main content

Centraal informatiepunt werk en chronische aandoeningen

Het onderzoek van Ergo en ministerie van SZW is ter voorbereiding op het centraal informatiepunt van Patiëntenfederatie Nederland. Senior-adviseur Patiëntenbelang Jeannette van Zee vertelde meer over dit initiatief met ondersteuning van ministerie van VWS op het Fit for Work-SER congres ‘Zorg voor Werk’ van 11 april.

Als coördinator van Fit for Work en mede-organisator van dit congres, juichen we betere informatievoorziening voor werkenden met een chronische aandoening toe. Aangevuld met betere ondersteuning van werkenden, werkgevers én zorgverleners. Zoals verwoord in de Call to action.

Investeren in arbeidsparticipatie bij ziekte loont, ook vanuit de zorg. Dit volgt uit de Impact Graphic ‘Werkbehoud bij chronische aandoeningen, wat levert het op?’.

Paul Baart, voorzitter Fit for Work en directeur Centrum Werk Gezondheid overhandigde tijdens het eerdergenoemde congres deze impact graphic aan Erik Gerritsen Secretaris-generaal van ministerie van VWS en Gert-Jan Buitendijk Directeur-generaal Werk van ministerie van SZW.

Bekijk de videocolleges, het beeldverslag en de presentaties van het congres over werkbehoud bij chronische aandoeningen op de website van Fit for Work.