Skip to main content

Hoe kunnen fysiotherapeuten aandacht geven aan het werk van de cliënt?

Dat is de onderzoeksvraag van het project ‘Werk aan de winkel: fysiotherapeut en patiënt integreren arbeid in de fysiotherapeutische besluitvorming’. Een project van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, lectoraat Arbeid & Gezondheid.

Centrum Werk Gezondheid verzorgde binnen dit project 12 focusgroepen met:

  • Werkenden/cliënten met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat
  • Fysio-, ergo- en oefentherapeuten
  • Arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten
  • Arboprofessionals

De ervaringen en ideeën uit de focusgroepen geven mede vorm aan praktische tools voor fysiotherapeuten om werkgericht te werken. Zoals een online toolkit, een verwijswijzer en een e-learning. Voor de cliënt komt er een keuzehulp gericht op zelfmanagement.

Uit een Randomized Controlled Trial (RCT) volgt of de inzet van deze tools effectief is op het vlak van (minder) werkgerelateerde beperkingen, werkverzuim en pijn.

De infographic geeft meer informatie over dit onderzoeksproject.