Skip to main content

Dank je!


Dank voor het verzenden van je ingevulde vragenlijst .

Als je hebt aangegeven deel te willen nemen aan een online groepsgesprek over late gevolgen van kanker en werk, dan ontvang je binnenkort meer informatie.
Ook daarvoor alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Via de nieuwsbrief van AKC en  NVvA houden we je op de hoogte van het project.

Centrum Werk Gezondheid, Hogeschool van Amsterdam, NFK (kankerpatiëntenorganisaties) 
Met steun van Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)

O ja, nog even:

Late gevolgen van kanker

Bij kanker kunnen klachten ontstaan. Tijdens de behandeling, maar ook pas jaren na afloop van de behandeling. Deze laatste klachten noemen we ‘late gevolgen’ van kanker. Het zijn klachten als gevolg van kanker(behandeling) die iemand langdurig ervaart en die het dagelijks functioneren belemmeren. Het kan dan gaan om:

  • Lichamelijke en psychische klachten
  • Vermoeidheid en concentratieproblemen
  • Angst voor terugkeer van de kanker
  • Depressie
  • Hart- en vaatziekten

Veel mensen ervaren door deze late gevolgen van kanker problemen in hun werk.  

Voor meer informatie over het project.