Skip to main content

Dank voor je medewerking

Als je hebt aangegeven deel te willen nemen aan een online groepsgesprek over late gevolgen van kanker en werk, dan ontvang je binnenkort meer informatie.
Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Via de nieuwsbrief van de NVvA houden we je op de hoogte van de uitkomsten.

Centrum Werk Gezondheid, Hogeschool van Amsterdam , NFK (kankerpatiëntenorganisaties) 
Met steun van Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC)

O ja, nog even:

Late gevolgen van kanker

Bij kanker kunnen klachten ontstaan. Tijdens de behandeling, maar ook pas jaren na afloop van de behandeling. Deze laatste klachten noemen we ‘late gevolgen’ van kanker. Het zijn klachten als gevolg van kanker(behandeling) die iemand langdurig ervaart en die het dagelijks functioneren belemmeren. Het kan dan gaan om:

  • Lichamelijke en psychische klachten
  • Vermoeidheid en concentratieproblemen
  • Angst voor terugkeer van de kanker
  • Depressie
  • Hart- en vaatziekten

Veel mensen ervaren door deze late gevolgen van kanker problemen in hun werk.