Skip to main content

Werken met late gevolgen van kanker(behandeling)

Steeds meer mensen overleven kanker of leven langer met kanker. Er is (gelukkig) steeds meer aandacht voor werkhervatting na een kankerdiagnose, en meer en meer ook voor het blijven werken tijdens kanker(behandelingen) en daarna.

Een onderwerp binnen kanker en werk blijft vaak nog onderbelicht: de late gevolgen van kanker en kankerbehandelingen. Veel mensen hebben op langere termijn last van lichamelijke, psychische of cognitieve gevolgen van kanker(behandelingen). In de NFK Doneer-Je-Ervaring peiling over late gevolgen van kanker gaf 61% van de respondenten aan door deze late gevolgen beperkingen te ervaren in werk of school.

Lang niet altijd leggen mensen én hun (werk)omgeving de relatie tussen eerder doorgemaakte kanker, bijbehorende behandelingen en de problemen die ze nu in hun werk ervaren. Zeker als de diagnose en behandeling langer geleden zijn kan dit een rol spelen.

Uit onderzoek van Ingrid Boelhouwer over welke klachten werkenden na kankerbehandelingen in hun functioneren in werk kunnen ervaren, kwam naar voren dat maatwerk in de ondersteuning, zowel op de werkvloer als door professionals, een belangrijk punt is.

Met dit project gaan we na in hoeverre arbeidsdeskundigen die werknemers begeleiden en adviseren, alert zijn en kennis hebben van late gevolgen van een kanker(behandeling), hoe ze deze kennis toepassen in hun werk en welke informatie hen kan helpen. Het project resulteert in een onlinekennisproduct met informatie en tips voor arbeidsdeskundigen om zo werknemers die leven met late gevolgen van kanker(behandeling) én hun werkgevers beter te kunnen begeleiden.

Het project is een samenwerking van Centrum Werk Gezondheid, Hogeschool van Amsterdam, opleiding Toegepaste Psychologie en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), met steun van Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC).

Het project loopt van 1 september 2023 – 31 augustus 2024.

Projectteam
  • Tamara Raaijmakers, programmamanager Centrum Werk Gezondheid
  • Ingrid Boelhouwer, docent/onderzoeker Hogeschool van Amsterdam, opleiding Toegepaste Psychologie
  • Noor van Willegen belangenbehartiger Goed leven met kanker NFK
Adviescommissie
  • Anjo Bloemen, voormalig coördinator Opleidingen MFS Radiotherapiegroep, lid NFK werkgroep Goed leven met Kanker en NFK werkgroep Kanker en Werk, ervaringsdeskundige late gevolgen BVN
  • Vincent Braun, programmamanager Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)
  • Janine Duyff, arbeidsdeskundige, Coach & consultant in health management Duyff Consult
  • Jacqueline Fransman-Bobeldijk, arbeidsdeskundige Nationale Politie
  • Kim Hulscher, coördinator Lotgenotencontact en Voorlichting Stichting Olijf, co-president European Network for Gyne cancer advocacy groups (ESCO ENGAGe), manager Leger de Heils
  • Roger Pieter Lam, teamleider/opleidingsmanager mboRijnland
  • Bernadette Roekevis, arbeidsdeskundige Roekevis Arbeidsdeskundig Advies

Meer informatie: neem contact op met t.raaijmakers@centrumwerkgezondheid.nl