Skip to main content

ENWHP – European Network for Workplace Health Promotion

‘Healthy work is the result of interplay of various factors. Healthy work is a social process and is the result of action of stakeholders inside and outside workplaces. The most important workplace health determinants include:

  • The values and policies of decision-makers inside workplaces and outside organisations involved in social security and policy-making;
  • The form of the culture of participation inside and outside workplace;
  • Leadership and management practices;
  • The production concept and principles for daily work organization;
  • The provisions for job security;
  • The quality of the working environment;
  • Personal health practices & lifestyle habits.

Healthy work is de basis van het werk van het European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP). Vanaf de start in 1997 van dit netwerk is Paul Baart betrokken. Eerst vanuit zijn rol als directeur-bestuurder van Centrum Gezondheidsbevordering op de werkplek (Centrum GBW), vervolgens een tijd als secretaris en nu is hij toegetreden tot het bestuur van het netwerk. Het gedachtengoed van het netwerk sluit goed aan bij de visie en doelstelling van Centrum Werk Gezondheid: goed, gezond werk voor iedereen. ENWHP richt zich met projecten en programma’s en trainingen op het stimuleren van goed, gezond werk voor iedereen in Europa