Skip to main content

Meer perspectieven op werken met post-COVID

Het project Perspectieven biedt meer inzicht in het werkhervattingsproces bij langdurige coronaklachten vanuit meer betrokkenen. Dat wil zeggen vanuit het perspectief van de werknemer met post-COVID en direct betrokkenen, zoals werkgevers, naasten, collega’s, HR, Arbo- en zorgverleners.

De verkregen inzichten vertalen we naar praktisch toepasbare informatie voor genoemde stakeholders. Daarmee draagt het project bij aan meer kennis én direct toepasbare inzichten voor direct betrokkenen bij werkbehoud en werkhervatting bij langdurige coronaklachten.

Een adviescommissie en panels met vertegenwoordiging van relevante betrokkenen voorzien het projectteam van advies over koers en ontwikkelingen binnen het project.
Het is een project in samenwerking met C-support en met steun van ministerie van SZW.
De resultaten zijn voorjaar 2024 beschikbaar.