Skip to main content

Zonvenant en preventie van huidkanker bij buitenwerkers

Huidkanker is de meest voorkomende én snelst groeiende vorm van kanker in Nederland. En buitenwerkers hebben een sterk verhoogd risico door veelvuldige en langdurige blootstelling aan UV-straling uit zonlicht tijdens het werk. Een reden om het Nationaal Actieplan Huidkankerpreventie in het leven te roepen. Centrum Werk Gezondheid is lid van de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland van dit actieplan.

In editie Huid & Werk van vakblad HEELdeHUID verscheen namens de stuurgroep een artikel over zonveilig buitenwerken, met de oproep aan dermatologen, huisartsen, huidtherapeuten en andere huidspecialisten om alert te zijn op plekjes bij mensen die met name buiten werkzaam zijn

Buitenwerkers vormen ook een belangrijke doelgroep in de campagne ‘Voorkom huidkanker’. Het Huidfonds coördineert de voorlichtingscampagne in opdracht en met steun van het ministerie van VWS. Op dit moment vinden verkennende gesprekken plaats om acties rond buitenwerkers vorm te geven.