Skip to main content

Arbeidsdeskundigen, werk en de late gevolgen van kankerbehandeling

Een onderwerp binnen kanker en werk blijft vaak nog onderbelicht: de late gevolgen van kanker en kankerbehandelingen. Veel mensen hebben op langere termijn last van lichamelijke, psychische of cognitieve gevolgen van kanker(behandelingen).

Met het project ‘Werken met late gevolgen van kanker(behandeling)’ gaan we na in hoeverre arbeidsdeskundigen die werknemers begeleiden en adviseren, alert zijn en kennis hebben van late gevolgen van een kanker(behandeling), hoe ze deze kennis toepassen in hun werk en welke informatie hen kan helpen. Het project resulteert in een onlinekennisproduct met informatie en tips voor arbeidsdeskundigen om zo werknemers die leven met late gevolgen van kanker(behandeling) én hun werkgevers beter te kunnen begeleiden.

Het project is een samenwerking van Centrum Werk Gezondheid, Hogeschool van Amsterdam, opleiding Toegepaste Psychologie en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), met steun van Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC).