Skip to main content

Aandacht voor werk in de IBD-spreekkamer

IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease (IBD), een verzamelnaam voor chronische darmziektes zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Circa 25% van de werkende IBD-patiënten ervaart problemen. Waarbij vermoeidheid, pijnklachten, stress, problemen met toiletvoorzieningen en (angst) voor onbegrip van collega’s en werkgever de meest genoemde problemen zijn.

Zorgverleners kunnen een belangrijke rol spelen bij werkbehoud bij IBD door aandacht voor werk in de behandeling te integreren. Zo kunnen aanpassingen in de behandeling en/of verwijzing naar deskundige hulp bijdragen aan kunnen blijven werken. Toch is er nog niet altijd aandacht voor het werk in de spreekkamer, zoals blijkt uit het onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland waaraan een groot aantal IBD-patiënten deelnam.

Crohn & Colitis NL wil patiënten en zorgverleners ondersteunen om vaker samen het gesprek over werk te voeren. Daartoe ontwikkelt ze samen met Centrum Werk Gezondheid twee tools, De ene tool betreft screeningsvragen voor zorgverleners voor meer inzicht in het werk van de patiënt en het signaleren van mogelijke werkproblemen, de andere tool een ‘in gesprek over werk kaart’ voor zorgverleners en patiënten.