Skip to main content

Hoe hoger het zorggebruik, hoe meer werkproblemen bij post-COVID

Mensen die een ernstigere COVID infectie hebben doorgemaakt ervaren meer werkproblemen.
De ernst van de COVID infectie is daarbij afgeleid van een ziekenhuisopname (met en zonder IC opname) tijdens de infectie of paramedische zorg vanwege langdurige klachten na de infectie.
Na 3-12 maanden na infectie rapporteert:

  • 10-12% van de mensen met betaald werk die geen ziekenhuisopname of paramedische zorg hebben gehad werkproblemen;
  • 50-60% van de mensen met betaald werk met een ziekenhuisopname of paramedische zorg werkproblemen;
  • 70-80% van de mensen met betaald werk met IC opname werkproblemen.

Opvallend is dat in alle groepen de werkproblemen over de tijd maar weinig lijken af te nemen.
Een ander opmerkelijk gegeven is dat de groep mensen die thuis ziek is geweest en daarna paramedische zorg nodig had, net zoveel of zelfs meer werkproblemen aangeeft als de groep mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest zonder IC-behandeling.

Deze bevindingen volgen uit het COVWORKS onderzoek dat met steun van ministerie van SZW is uitgevoerd door Hogeschool Rotterdam, Amsterdam UMC locatie AMC, Erasmus MC Afdeling revalidatiegeneeskunde, GGD Amsterdam, Radboudumc/IQ-Healthcare en RIVM in samenwerking met Centrum Werk Gezondheid en C-support. Het onderzoek maakt deel uit van het programma COVID-19 en werk.