Skip to main content

Steun van baas én zorgverlener van belang bij post-COVID

Veel mensen ervaren problemen met het werk als gevolg van post-COVID. Steun van de leidinggevende, de collega’s en het thuisfront, maar ook de wijze van begeleiding door de bedrijfsarts en zorgverleners blijken van belang te zijn in het werkhervattingsproces bij postcovid.
Dit volgt uit onderzoek onder twintig werknemers met langdurige coronaklachten.

Verder zijn de ruimte om te kunnen experimenteren met werkzaamheden en de mate waarin de werknemer invloed heeft op het werk belangrijke aspecten bij post-COVID. Opvallend was dat ook de loopbaan vóór COVID uitmaakt hoe het proces uitpakt en de mate waarin iemand op de hoogte is van ‘het spel, de spelers en de spelregels’ bij wetgeving rond ziekte en werk zoals wet verbetering Poortwachter en WIA. 

Deze bevindingen volgen uit het COVWORKS onderzoek dat met steun van ministerie van SZW is uitgevoerd door Centrum Werk Gezondheid in samenwerking met C-support. Het onderzoek maakt deel uit van het programma COVID-19 en werk.

De resultaten zijn onder meer verwerkt in de Handreikingen langdurige coronaklachten en werk en in diverse tools rond post-COVID en werk. Zie hiervoor de Toolbox Werk en Long COVID van C-support.