Skip to main content

flexkrachten en duurzame inzetbaarheid

Centrum Werk Gezondheid voert iHMQ health management and quality audits en certificering uit. Organisaties die het iHMQ certificaat behalen laten daarmee zien dat ze excellente aandacht hebben voor de mensen die in hun organisatie werken. Ook voor degenen die op uitzendbasis of als externe werken.

Zilveren Kruis Achmea behaalde het gouden iHMQ certificaat. Onder meer omdat ze investeert in flexkrachten. KPMG heeft berekend dat dit ook nog eens loont: iedere euro geïnvesteerd in de gezondheid van flexkrachten, levert Achmea 1,80 euro op. Op maatschappelijk niveau is dit zelfs 2 euro. Lees meer over de true value van de flexibele arbeidsmarkt.

Alexander Stolze, Manager Gezond Werken Achmea vertelt meer over deze aanpak op een congres ‘Duurzame inzetbaarheid in de flexbranche’ op 13 februari, georganiseerd door NBBU, de belangenbehartiger van uitzendbureaus, payroll bedrijven en andere flexorganisaties.