Skip to main content

Gezond werk in de keten

In de circulaire economie is vrijwel altijd sprake van diverse partners die samenwerken in een keten van productie en dienstverlening. Binnen de eigen organisatie kan een uitstekend beleid zijn rond veiligheid en gezondheid, maar hoe is dit georganiseerd bij de partners.

Het vraagt om afstemming met partners over:

  • Arbeidsomstandigheden, binnen en buiten Nederland.
  • Goed, gezond werk voor alle werknemers. Ook voor de flexkrachten en ingeleend (buitenlands) personeel. 
  • Duurzaam werk conform de Sustainable Development Goals (SDG)

Vanuit iHMQ hanteren we de werkwijze van ‘integrated health management and quality’ met aandacht voor duurzaam werk in de keten.