Skip to main content

Healthy Investments

Een van de congresitems betrof de return on investment (ROI) van investeren in de gezondheid van medewerkers, onder de noemer: Healthy Investments. Good Health = Good Business.
Het Global Centre for Healthy Workplaces heeft diverse case studies waaruit een positieve ROI blijkt.

Tijdens het congres presenteerden ook investeerders zoals de World Bank en UNPRI (United Nations-supported Principles for Responsible Investment) hun visie op investeren in gezondheid via het werk.

Daarbij was aandacht voor Sustainable Development Goals (SDG) en de relatie met investeren in een gezonde werkomgeving.