Skip to main content

IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease: chronische ontstekingen van het maag-darmkanaal zoals ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Van de werkende IBD-patiënten ervaart 25% problemen. Het gaat dan om zaken als vermoeidheid, pijnklachten maar ook onbegrip van collega’s en werkgever.

‘Kan ik blijven werken’ staat in de top-3 van onderwerpen waar mensen zich de meeste zorgen over maken op het moment dat ze de diagnose krijgen. Een vraag die ze ook graag bespreken met hun zorgverleners. Want een behandeling kan gevolgen hebben voor het werk. En een op het eerste gezicht kleine aanpassing in het zorgtraject kan maken dat iemand aan het werk kan blijven.

Crohn & Colitis NL onderstreept het belang van kunnen werken met IBD en dit bespreekbaar maken met zorgverleners. Centrum Werk Gezondheid ontwikkelt hiervoor twee tools voor zorgverleners en mensen met IBD. De eerste tool bestaat uit screeningsvragen die inzicht geven in het werk van de patiënt en waarmee de zorgverlener mogelijke werkproblemen kan signaleren. Daarnaast wordt een Samen beslissen kaart ontwikkeld, die inzicht in de IBD-behandeling geeft in relatie tot werk, en mogelijke gevolgen waarover patiënt en zorgverlener moeten besluiten.