Skip to main content

iHMQ Certificering gezondheidsmanagement


Begin september vindt bij twee organisaties de internationale en definitieve audit plaats van het gezondheidsbeleid door iHMQ, het international Institute for Health Management and Quality.

Het auditteam heeft afgelopen maanden

  • bedrijfsbezoeken afgelegd,
  • gesproken met mensen van hoog tot laag in de organisatie,
  • een korte online survey uitgezet,
  • een analyse van beleidsdocumenten uitgevoerd.

Zo komt het team tot een overzicht van de succesfactoren en verbeterpunten. In de audits is bijzondere aandacht voor ingehuurd personeel. Bij één organisatie zijn, naast de klanten, ook de samenwerkingspartners bevraagd over hun ervaringen met deze organisatie: wat merken zij van het gezondheidsbeleid van deze geauditeerde organisatie.

Zelf aan de slag met gezondheidsmanagement en het systeem van iHMQ? Meer informatie vindt u in het rapport Certificering als managementtool voor gezonde bedrijfsvoering in opdracht voor ministerie van SZW.