Skip to main content

Klankbordgroep beroepslongziekten

Jaarlijks sterven 3.300 mensen in Nederland door blootstelling aan stoffen op het werk. Met subsidie van SZW is de Long Alliantie Nederland (LAN) in 2016 gestart met het project ‘Versterken aanpak beroepslongziekten en werken met schadelijke stoffen’.

Als vervolg op dit project lopen er in twee regio’s pilots om beroepsziekten eerder te signaleren in de zorg. Zorgprofessionals vanuit een eerstelijns gezondheidspraktijk en vanuit een ziekenhuis werken daarbij samen met arbeidsexperts.

Een klankbordgroep beroepsziekten begeleidt de uitvoering van de LAN projecten met het leveren van inhoudelijke onderwerpen en geven van advies. Vanaf de start in 2016 maakt Centrum Werk Gezondheid deel uit van deze Klankbordgroep