Skip to main content

Platform arbeidsgerelateerde zorg

Goede aandacht voor werk vanuit de zorg draagt bij aan de gezondheid van de werkende, aan het voorkomen van uitval en aan een spoedige re-integratie. Juist ook voor de zelfstandig werkende of werkzoekende jongeren die geen toegang tot een bedrijfsarts hebben.

Het platform arbeidsgerelateerde zorg, onder leiding van het RIVM, heeft als doel om meer verbinding te krijgen tussen arbeidsgerelateerde zorg en de curatieve zorg. Onder meer door goede voorbeelden en inspiratievideo’s van arbocuratieve samenwerking te verspreiden.

Centrum Werk Gezondheid is sinds kort aangesloten bij dit platform. Onder meer om ervaringen uit Target@Work-werk als behandeldoel in de zorg te delen. Op dit moment begeleiden we binnen 5 ziekenhuizen de medisch specialisten en verpleegkundigen vanuit teams oncologie, om gerichter aandacht te hebben voor het werk van de kankerpatiënt in de behandeling en begeleiding.